در پی تدبیر دولت جنس چینی شد گران 
قند و چایی ثابت و قوری و سینی شد گران

پرتقال و سیب نوروزی اگر شد کنترل 
در پی آن غفلتا سیب زمینی شد گران

تاکسی و گوشت و لباس و مرغ و ماهی به درک 
قیمت جراحی ابرو و بینی شد گران

باز اجاره خانه ها بالا رود از بخت بد
شیرخشک و پوشک و اسباب نی نی شد گران

گفت یارو: منصرف گشتیم از یارانه،بعد
هم اتوبوس شد گران هم بوس مینی شد گران

گفتم اصلاحات شاید وضع را بهتر کند
با کلید دولت اجناس اینچنینی شد گران

این پیام انتخابات است بشنو بیسوات!
آخرالامر این حماسه آفرینی شد گران

منبع : طنزندهتدبیر و امید
برچسب ها : گران دانلود زيرنويس فارسي